poliüretan makinası » Spreyman Poliüretan

Sprey Poliüretan Makinası


Sprey poliüretan makinası tanımı olarak özel donanıma ve ısıtıcı sisteme sahip yüksek basınç üreten elektrik veya hidrolik sistemden oluşan profesyonel bir püskürtme sistemdir. Spreyman poliüretan makinesi özel üretilmiş hava basınçlı varil pompaları ile varillerin içerisinden aldığı hammaddeleri ön ısıtıcılar ile 88 0C sıcaklığa kadar ısıtarak 40-240 bar yüksek basınç aralığında 94-125 mt aralığındaki ısıtıcılı hortum aracılığı ile tabancaya iletmektedir. Isıtıcılı hortum mantığı makine tarafından ısıtılan hammaddenin uygulama noktasına ulaşıncaya kadar soğumasının önüne geçmektir.

Hortumun uç noktasına kadar gelen sıcak Spreyman poliüretan hammaddesini artık sprey poliüretan tabancası devralmıştır. Yine makine gibi özel üretilmiş yüksek basınca ve hava temizlemeli sisteme sahip sprey poliüretan tabancası tetiğe basıldığında çift kompanenti toz halinde pulvarize ederek yüzeye püskürtmekte ve yüzeyde sprey poliüretan hammaddesinin reaksiyona girerek 1 sn gibi kısa bir sürede şişmesini sağlamaktadır. Tetik bırakıldığı zaman tabancaya gelen üç hortumdan ( 2 hammadde, 1 hava hortumu ) birisi olan hava hortumu devreye girerek tabanca içerisine 8-10 bar basınç aralığında hava vererek tabancanın içerisindeki sprey poliüretan hammadde partiküllerini temizler ve tabancanın olası tıkanmasının önüne geçer.

Sprey poliüretan tabancasının en önemli özelliği hava temizlemeli olmasıdır. Bu durum sprey poliüretan ekipmanın içerindeki hava üretici kompresörün konumunu öne çıkarmaktadır. Hava kompresörü minimum 500 lt tank kapasitesinde 8-10 bar basınçta sürekli hava verebilir durumda olması ve en önemlisi dakikada min. 350-500 lt/dk debiye yani hava verme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.